BIBLIOTERAPIE

Serviciul „Biblioterapie”

Anul iniţierii: 2017

Scopul serviciului: Schimb de cunoștințe socio-culturale, geo-istorice, interculturale, interdisciplinare și transdisciplinare pentru promovarea literaturii în toată diversitatea ei.

Tipul / domeniul serviciului: cultură și recreere

Grupul de vârstă:  adulți

Descrierea succintă a serviciului: Punerea în circuit a marilor opere, explorarea și proiectarea lor în experiența de viață profesională și personală.

Forma activităţii: ateliere literare, discuții/dezbateri

Periodicitate: ultima vinere a lunii

Conducător: Liliana Juc, şef filială

Pe data de 27 octombrie, 2017, ora 16:30, am inițiat un nou serviciu „Biblioterapie”. Pentru prima ședința, am organizat o cuconadă, unde au fost invitate bibliofilele: Carolina Dodu-Savca, dr., conf. univ., Alianța franceză, Victoria Fonari, dr. conf. univ. USM, Angela Cutișevschi, casnică, Ludmila Rubanovici, dr., profesor de bioetică, Universitatea de Medicină „N. Testimițeanu”, Carolina Juc, masterandă USM, Elena Cebotari, CNEPB, Selena Taragan-Badea, Departamentul Studii și Cercetări, Larisa Ungureanu, dr., critic de teatru și film.

 Am făcut o trecere compendiară în revistă (prin aplicația PowToon), a bibliotecii moderne (spațiu al cunoașterii, spațiu al informatizării, un conector cu comunitatea sa) cu cele 7 componente ale ei (Spațiul și mobilierul, Colecțiile, Tehnologiile informaționale, Utilizatorii, Servicii moderne de bibliotecă, Parteneriate, Bibliotecarul) și politica serviciilor de bibliotecă.

 A fost definită noțiunea de „biblioterapie” (prin prezi.com). Conceptul de „eco lectură” a fost adus de către Carolina Dodu-Savca, dr., conf. univ., specialist în literatura universală, autoarea unei monografii și a unor lucrări metodico-didactice. Ea a vorbit despre o lectură asumată, de calitate, cu multă responsabilitate, selectivă,  optarea pentru cărți bune. În acest  context, a fost prezentată cartea O mie nouă sute optzeci și patru de George Orwell în 1948 de către Carolina Juc.

A urmat o discuție de amploare pe marginea romanului propus, unde s-au implicat toate participantele mai mult sau mai puțin.

După o discuție interesantă, pe diverse paliere, „cucoanele” au fost invitate la momentul creației, unde fiecare și-a creat un suport pentru cănuța de ceai.