Din istorie

Biblioteca „Târgovişte”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”

Biblioteca „Târgovişte”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” este amplasată în centrul cartierului Buiucani. Este o instituţie publică de cultură cu profil ştiinţific, enciclopedic şi informativ. Fondul tradiţional şi cel electronic cuprinde peste 46406  de volume cu profil universal: ediţii de referinţă, monografii, beletristică, literatură ştiinţifică, cartea de artă, volume pentru copii. În acest cartier mai activează următoarele biblioteci: BM B.P.Hasdeu, O.Ghibu, L.Ucrainca, Alba Iulia, şi biblioteca pentru copii V. Belinski.1. Istoric

Fondată la 31 august 1995.

Moment important: Contractul de colaborare a fost semnat de către Lidia Kulikovski, ex- director general al BM „B.P.Hasdeu” şi ex- directorul Bibliotecii Judetene Ion Heliade Rădulescu, Victor Petrescu. Deschiderea a avut loc în cadrul manifestărilor prilejuite de Sărbătoarea Naţională Limba noastră. A fost concepută pentru a servi o importantă zonă a oraşului (sectorul Buicani), cu mulţi elevi şi studenţi, alături de o delegaţie a oficialităţilor dâmboviţene şi demnitari ai capitalei basarabeane, printre care Mihail Gheorghe Ciubotaru, ministrul culturii, Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Serafim Urecheanu, primarul Chişinăului, Ion Ungureanu, vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Române, dar şi a numeroşi oameni de cultură, scriitori, artişti cunoscuţi.

La Filiala „Târgovişte” au  activat mai multe Cluburi,  ele au apărut ca urmare a diversificării activităţilor din cadrul bibliotecii, din necesitatea de a promova valorile culturale, artistice, de a cunoaşte personalităţile atât naţionale, cât şi europene. Fiecare Club își are propria sa istorie:

1995 – Clubul ecologic “Terra – Planeta noastră”. Unul din cele mai longevive Cluburi

2003 – Cenaclul literar “La Târgovişte” condus şi moderat de medicul şi scriitorul Ion Cuzuioc. În cadrul acestui cenaclu au fost lansate 35 de cărți.

2005 – Programul de lectură „Ora poveştilor”, un rol deosebit în promovarea cărţilor de valoare, în sesizarea utilităţii  lecturii în viaţa fiecărui copil.

2006 – Clubul de lectură  “WITCH”. La 16 mai a avut loc prima şedinţă .

2008 – Clubul de creaţie “Avanti”. A fost inaugurat la 25 februarie.

2008 – Clubul “Consiliul Europei”. Inaugurat la 26 septembrie  la inițiativa poetei Renata Verejanu.

2009 – Clubul temelor pentru acasă “Studiem împreună”. La 2 februarie  a avut loc ședința de ianugurare.

2009 – Clubul de lectură  “Tinerii la bibliotecă “. Prima şedinţă la 16 decembrie.

2010 – Clubul de lectură pentru copii  “Micii europeni”. Inițiat la 1 iunie, cu o periodicitate săptămânală.  Fiece zi de miercuri a lunii iunie şi iulie erau destinate copiilor cu vârsta între 7 şi 10 ani.

2010 – Clubul de lectură pentru copii “Curioşii”  a fost fondat la 2 iunie, având o periodicitate săptămânală. Fiece zi de miercuri a lunii iunie şi iulie sunt preconizate pentru utilizatorul preadolescent (11-13 ani), dornic de a cunoaște.

2011 – Clubul medicinal  “Sănătatea pentru toți“. A fost creat la inițiativa medicului-chirurg, scriitorului Vladimir Halipli cu scopul de a promova în rândurile tinerilor, dar și a adulților modul sănătos de viață. La 3 ianuarie a avut loc prima ședință în formă de lecție interactivă

2012 – Clubul istorico- literar  “Să ne iubim țara “. A fost creat la 15 martie  cu scopul de a cunoaște istoria celor mai importante orașe și localități din Republica Moldova și România

2012Clubul de lectură şi instruire pentru copii  “E bine să ştim! “ Iniţiat în scopul de a oferi un suport informaţional la disciplina limba şi literatura română

2014 – Clubul de lectură  “Cartea vindecă “. A luat naștere la iniţiatiativa bibliotecarelor de la Filiala Târgovişte. Inaugurarea a avut loc la 15 iulie