PORTOFOLIU FORMATORULUI

Aceste materiale oferă un suport informațional-didactic pentru toți cei dornici de informare și perfecționare continuă. Aici, veți găsi tipuri, strategii pentru o lectură eficientă și de randament, tehnica de realizare a unei povești digitale (familiarizarea cu programul de creare şi editare video – Windows Live Movie Maker; familiarizarea cu programul de înregistrări audio – Audacity), importanța narării poveștilor ca metodă nonformală în educarea tinerei generații.

Prezentăm activități, in formatul videourilor, de cultivare, promovare și orientare spre lectură, precum TIPURI ȘI TEHNICI DE LECTURĂ, METODE ȘI STRATEGII DE LECTURĂ, PREZENTAREA UNEI CĂRȚI, BIBLIOTERAPIE SAU PUTEREA TĂMĂDUITOARE A CĂRȚII, CURIOZITĂȚI DESPRE CĂRȚI, PĂRȚILE COMPONENTE ALE UNEI CĂRȚI.

Serviciul Învăţăm să creăm Poveşti Digitale  oferă membrilor comunitatii posibilitatea sa creeze propriile lor povesti care le-ar utiliza în domeniile unde profesează sau ar putea impărtăşi din experientele lor publicului larg. Biblioteca este un facilitator avizat pentru cei care doresc să primească instruire în acest sens.

Descrierea succintă a serviciului: familiarizarea cu programul de creare şi editare video – Windows Live Movie Maker; familiarizarea cu programul de înregistrări audio – Audacity; înşuirea tehnicii de realizare a unei poveşti digitale. Din portofoliu formatorului: „Inițiere în Povestea Digitală”. Ce înseamnă o poveste digitală. Importanța ei. Programele de lucru în crearea unei povești digitale.

Poveștile bine spuse sunt povești cu impact. Arta de a spune povești este o metodă nonformală de învățare. Împărtășim din experiența noastră de promotori ai artei de a spune povești, din modalitățile și abilitățile ce solidifică comunitatea de cititori.