Provocarea verii 2022 „REDESCOPERIM BIBLIOTECA!”, runda a II-a, în analiză și sinteză

20.06.2022. DESCOPERĂ BIBLIOTECA TA!

Provocarea 1:  Cei 7 piloni ai bibliotecii moderne.

Provocarea 2: Elementul ludic și nota teatrală în spațiile și serviciile Bibliotecii „Târgoviște”.

În prima zi a rundei a două, ne-am consolidat cunoștințele anterioare și am făcut cunoștință cu noii coechipieri prin jocuri distractive. Așadar, am trecut în revistă ce reprezintă o bibliotecă, care sunt particularitățile bibliotecii „Târgoviște” (paleta cromatică, serviciile prestate); cum ar trebui să arate biblioteca viitorului, tipuri de biblioteci. La capitolul noutăți, am cercetat  cele 7 componente ale bibliotecii moderne. Pentru o mai bună dezvoltare a fluidității vorbirii, am făcut exerciții de vorbire prin frământări de limbă, exerciții lexicale (continuă proverbul), etc.

CONCLUZIE: În prima zi, din cea de a doua rundă, am făcut o inventariere sumară a cunoștințelor acumulate, am definit cuvântul bibliotecă, am cercetat câmpul lexical al acestuia, am găsit particularitățile diferențiatoare ale Filialei „Târgoviște”, am tălmăcit cele șapte componente ale bibliotecii moderne. Pe lângă toate, ne-am transmis complimente, am avut pauze dinamice, am făcut exerciții pentru dicție, am lecturat individual, apoi în voce.

21.06.2022. DESCOPERĂ CĂRȚILE BIBLIOTECII ȘI OAMENII CĂRȚILOR!

Provocarea 1:  Redescoperă opera lui IANOȘ ȚURCANU.

Provocarea 2:  Toponime și neologisme în poezia lui IANOȘ ȚURCANU.

TURNIRUL LECTURII Hai să citim! (lecturi individuale)

Am redescoperit opera lui Ianoș Țurcanu. Mai întâi, ne-am familiarizat cu datele biografice și  poeziile pentru copii. Am lecturat în tehnica „lectură cu ecou”, „lectură predictivă”, adică continuă versul din cărțile „Fapte bune să aduni”, „Un elefant în vagonul-restaurant”. După inițierea în opera scriitorului, echipa numeroasă a fost împărțită în grupuri pentru a realiza următoarele probe: de lecturat teatralizat cu ajutorul marionetelor sau de dramatizat o poezie, de transmis un mesaj sau o întrebare scriitorului, de compus un catren sau ghicitoare despre animăluțul din abțibild, de îndeplinit sarcina din exercițiu (găsiți neologismele, toponimele, faceți pomul valorilor general-umane în baza volumului etc.).

Grupurile au elaborat produse frumoase, s-au evaluat între ele cu obiectivitate și justețe. Grupul alcătuit din adolescente a fost unul exemplar de lecturare expresivă, îndeplinirea cu corectitudine  a sarcinilor (redarea în poster a valorilor general-umane în baza volumului), de referință la aforisme și versuri pentru adulți.

CONCLUZIE: Am redescoperit opera scriitorului Ianoș Țurcanu prin narare artistică a datelor biografice, lectură teatralizată a poeziilor, prin dialog cu autorul, lucru în echipă, prin îndeplinirea sarcinilor, exercițiilor lexicale în baza scrierilor condeierului, prin evaluare reciprocă.

22.06.2022. DESCOPERĂ CĂRȚILE BIBLIOTECII ȘI OAMENII CĂRȚILOR!

Provocarea 1:  Redescoperă opera ADEI ZAPOROJANU.

Provocarea 2:  POVEȘTI teatralizate.

Am purces în activitatea Redescoperă opera ADEI ZAPOROJANU, prin nararea poveștii „Pădurarul cel înțelept”. Apoi, ne-am lansat în lectura poeziilor, ghicitorilor, numărătorilor pentru a fi mai inițiați în opera scriitoarei. După tatonarea terenului, am trecut la lucru în grup, ca să putem etala frumoasele produse, pline de înțelepciune, unde coechipierii evaluându-și lucrările, adică pronunțându-se pe marginea greșelilor, dar și a bunei prezentări, au venit cu cele mai justificatoare argumente.

 CONCLUZIE: Opera scriitoarei Ada Zaporojanu, una variată alcătuită din poezii, cântecele, scenete și povești, am tălmăcit-o în cadrul ședinței de astăzi. Ne-am familiarizat cu viața și opera scriitoarei prin compendiu biografic, prezentarea volumelor semnatarei, lectura teatralizată a poeziilor, dialog. Ne-a ajutat să ne apropiem și mai mult de scriitura dumneaei, lucrul în echipă, unde fiecare grup a avut sarcina de a explica proverbele utilizate în povești, de-a dramatiza o poezie, de a alcătui o povestioară, un catren sau ghicitoare. Auzul și văzul ne-au fost încântate de frumoasa poveste teatralizată „Pădurarul cel înțelept”, texte expresiv lecturate, postere frumos elaborate.

23.06.2022. DESCOPERĂ CĂRȚILE BIBLIOTECII ȘI OAMENII CĂRȚILOR!

Provocarea 1:  Redescoperă opera lui IULIAN FILIP.

Provocarea 2: Jocul de cuvinte din poezia lui IULIAN FILIP.

Am frunzărit volumele semnate de Iulian Filip, ca să putem discuta despre jocuri de cuvinte, grafică din pagină, dar și despre multa înțelepciune și ludicul din versul acestui poet. Participanții au fost supuși la diverse probe, să creeze un eseu în baza imaginii, să surprindă simboluri din cartea lecturată și discutată „Pâine de la iepure” de Iulian Filip, să dramatizeze sau să teatralizeze cu ajutorul marionetelor o poezie. Fiecare echipă a prezentat străduitor produsul elaborat, care, mai apoi, era evaluat de întregul grup de participanți. Folosind tehnica pălăriilor gânditoare, lucrările erau evaluate sub „pălărie verde”, unde se obiectau doar părțile bune, partea pozitivă a lucrurilor; sub „pălărie portocalie” se făceau obiecții comice, ilare; sub pălărie neagră – erau scoase în vileag neajunsurile, părțile slabe. Copii s-au încadrat activ în această evaluare obiectiv-distractivă.

După dialog cu scriitorul, prezentarea produselor elaborate, exerciții de plasticitate a mâniilor, exerciții de dezvoltare a vorbii, jocuri lexicale, precum, atașarea de interjecții unor versuri, lectură teatralizată, fiecare participant a scris cuvântul (pe un iepuraș) care ar reprezenta mai bine opera lui Iulian Filip.

Am dramatizat poeziile, folosind tehnica lectură cu ecou, lectură predictivă, am primit și un workshop de la invitat – recitarea cu pantomimă a poeziei „Au vrut melcii să se bată”.  La final, în cheia tehnicii „pomul valorilor”, am făcut o fereastră a valorilor unde au venit iepurașii-cuvinte-simbol pentru opera lui Iulian Filip – dărnicie, dragoste, soare, neam, empatie, credință, pace, etc. Astfel, am redescoperit opera lui Iulian Filip. A fost o ședință cu multă poezie, soare, și pâine împărțită de autor, la propriu copiilor.

CONCLUZIE: Am redescoperit opera lui Iulian Filip prin lectură teatralizată, lexeme în sintagme îmbinate, jocuri de cuvinte, dialog cu autorul. Am văzut ce bună este pâinea de la iepure, cât de diferite, jucăușe și profunde pot fi urmele unui scriitor.

Iar la „fereastra valorilor” (în cheia tehnicii „pomul valorilor”) au venit iepurașii-cuvinte-simbol pentru opera lui Iulian Filip – dărnicie, dragoste, soare, neam, empatie, credință, pace, etc. A fost o ședință cu mult soare-n poezie. Am văzut ce bună este pâinea de la iepure, cât de diferite, jucăușe și profunde pot fi urmele unui scriitor.

24.06.2022. VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

Azi, am înțeles că oamenii legii sunt cei care asigură ordinea publică, securitatea și siguranța noastră în trafic, pe strada, la odihnă. Sunt cei care previn un rău și nu doar aplică amenzi. Cuvintele pe care le-am învățat a fost: asigurare, prevenire, contravenție, remitere, muncă neremunerată sau în folosul comunității. Am văzut care este echipamentul unui polițist, cum arată Sectorul de Poliție Nr. 3 din cadrul IP Buiucani, situat pe str. Ion Creangă 82/1, mun. Chișinău. Invitații la această lecție au fost: Igor Pocrîș, șef sector și Adriana Rașcov, subofițer de sector.

27.06.2022. BIBLIOTERAPIE sau puterea tămăduitoare a cărții.

Provocarea 1:  Ce reprezintă termenul BIBLIOTERAPIE.

Provocarea 2: Prezentarea personalizată a unei cărți.

O zi în care am răsfoit materialul însușit anterior, precum, tipuri de biblioteci și curiozități despre cărți și am însușit un nou termen „biblioterapie”. Intrând pe saitul BM B. P. Hasdeu, am explorat tot ce ne oferă acesta, documentare primind, în special, vizavi de colecția de carte și catalogul electronic. Am analizat rubricile saitului, bunăoară, Întreabă bibliotecarul, bloguri, Platforma Programe și evenimente, Programul estival Provocarea verii „Redescoperim  biblioteca” cu cele 15 tipuri de provocări.

Noutatea zilei, de astăzi, a fost termenul „Biblioterapie”. Am înțeles ce înseamnă puterea tămăduitoare a cărții, ce tipuri de cărți sunt și care sunt beneficiile lecturii asupra creierului uman, și anume, dezvoltă vocabularul, sporește atenția, extinde concentrarea, reduce stresul, crește capacitatea de ascultare, îmbunătățește memoria, lungește viața. Pe lângă toate, am avut și momentul de gramatică – ce numim sinonime, antonime, paronime, omonime.

Am vizionat două povești: una digitală și cealaltă teatralizată și împreună cu copii în tehnica Diagramei Venn, am găsit afinități și diferențe. Povestea digitală este redată prin imagini, vocea de după cadru, melodie, animații, se creează cu ajutorul celor două programe terțe Audacity și Movie maker; pe când povestea teatralizată este realizată prin jocul de rol al marionetelor, filmată cu ajutorul aparatului de fotografiat. 

După lectura individuală, fiecare și-a prezentat volumul și textul care i-a fost propus spre lectură. Nelipsite au fost pauzele dinamice și exercițiile de totalizare.

CONCLUZIE: Vedeta de subiect a acestei ședințe a fost termenul „Biblioterapie.” Am definit acest cuvânt la nivel lexical și în context biblioteconomic. Astfel,  am sesizat ce urmărim prin terapia cărții și care îi sunt beneficiile asupra dezvoltării persoanei. Am explorat tot ce ne oferă saitul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, enumerând avantajele pentru cititor. Am vizionat două povești, una digitală și cealaltă teatralizată și împreună cu copii, în tehnica Diagramei Venn, am găsit similitudini și diferențe dintre cele două povești. Ne-am verificat cunoștințele la lexicologie – ce numim sinonime, antonime, paronime, omonime, am lecturat și prezentat volume de carte.

28.06.2022. BIBLIOTECA – PROMOTOARE DE TRADIȚII ȘI VALORI.

Provocarea 1: Descoperă patrimonial cultural imaterial.

Provocarea 2: O altfel de lecție cu cântec și dans.

Invitată: Oxana Mardari, interpreta de muzică populară, conducător artistic al ansamblului „Cununița”, de la Școala de Arte Valeriu Poleakov.

Azi, a fost o altfel de lecție, ne-am bucurat dansând și am ascultat cântând. Azi, am valorizat din bunurile imateriale ale acestui neam – cântecul. Iar biblioteca este acea entitate care stă pavăză în propășirea neamului românesc în promovarea valorilor culturale și tezaurizarea acestora.

La începutul activității, am vorbit despre tezaurul folcloric, despre bogăția acestuia, care trebuie nu doar păstrată, dar și transmisă mai departe urmașilor. Am discutat despre patrimoniul cultural material, unde ca într-o imensă ladă stă toată zestrea neamului nostru – covorul, scoarța, prosopul țesut, cămașa cu altiță, catrință, brâu etc. De asemenea, am trecut în revistă patrimoniul imaterial, precum, cântece populare, povești, doine, hore, bătute, colinde, cimilituri, proverbe, zicători, strigături, arta meșteșugărească, etc.

Am făcut câteva exerciții lexicale, unde vedeta de subiect au fost proverbele, acele enunțuri care ne dau pilde de viață, o învățătură / o morală ce a înmagazinat înțelepciunea populară și sunt o expresie vie a experienței seculare a unui neam.

CONCLUZIE: O altfel de lecție, unde cunoașterea s-a împletit mult cu partea practică. Am înțeles ce numim patrimoniu cultural material și patrimoniu cultural imaterial, iar cântecul face parte din cel de al doilea. Am sesizat că poporul trebuie să fie vrednic de acest tezaur și să-l valorifice și valorizeze.

Biblioteca este entitatea care contribuie mult la promovarea valorilor culturale și tezaurizarea acestora prin colecția de documente, prin întâlnirea cu personalitățile cunoscătoare de tradiții și obiceiuri, specialiști în domeniu.

29.06.2022. CULTURA COMUNICĂRII

Provocarea 1: Comunicarea prin carte.

Provocarea 2: Cartea tipărită versus cartea electronică.

După o ușoară revizuire a materiei, am trecut la tema nouă Cultura Comunicării. Așa, am descoperit ce înseamnă comunicarea prin carte, începând de la tălmăcirea lexemului „carte” cu multitudinea de semnificații (scriitură, învățătură, carte poștală, scrisoare, ordin), necesitatea apariției scrisului, tipurile de suport (inscripții pe piatră, tăblițe de lemn cerate, foi de papirus, pergament, condici) și încheind cu avantajele și dezavantajele cărții tipărite versus cartea electronică.

Tot la această ședință, ne-a vizitat Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova, pentru a face un reportaj despre Programul estival „Provocarea verii”. Copiilor le-a plăcut mult să fie intervievați de către o jurnalistă, de a fi înregistrați cu un reportofon, a fost o nouă provocare, dar și o experiență nouă.

CONCLUZIE: Am aflat despre arealul semantic al cuvântului carte (scriitură, învățătură, carte poștală, scrisoare, ordin), evoluția suportului de scris de până la apariția tiparului și am constat care sunt avantajele și dezavantajele carte electronică versus carte tipărită.

Am trăită o nouă experiență cea de a oferi un interviu la radio împreună cu Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova.

CULTURA INFORMAȚIEI

Provocarea 1: Prezentarea siteului hasdeu.md.

Provocarea 2: Descoperă oportunitățile programului Koha.

Provocarea 3: Confecționăm din hârtie reciclabilă.

 Azi, am trecut prin materia înmagazinată pentru a însuși mai bine ce înseamnă cuvântul carte și care sunt semnificațiile acestuia, ce reprezintă un codex (primul tip de carte), feluri de suporturi existente, precum inscripții pe piatră, papirus, pergament, tăblițe cerate. La capitolul noutăți, am vizionat tutorialul Căutarea în OPAC (realizat de Gabriela Bolduma, Departamentul Resurse și Tehnologii), apoi am văzut care sunt oportunitățile Programului Koha, împrumutul la domiciliu, prelungirea sau returnarea cărții, confidențialitatea datelor, ce înseamnă istoricul unui cititor, adică (lista de cărți împrumutate). Am privit un video educativ despre Cum se face hârtia, cum o putem recicla. La partea practică, am elaborat un hulubaș în tehnica origami din hârtie reciclabilă.

CONCLUZIE: Am descoperit lucruri noi sau poate am însușit mai bine cum se face căutarea în OPAC, care sunt oportunitățile catalogului electronic și importanța și avantajele oferite de Programul Koha, ce numim digitalizare. Am vizionat un video cum ajunge hârtia la tipografie și cum o putem recicla pe cea folosită. Am aplicat acest lucru prin confecționarea hulubașilor în tehnica origami.

01.07.2022. REDESCOPERIM BIBLIOTECA PRIN ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

CELEBRAREA SUCCESELOR

Am încheiat turul II din Programul estival Provocarea verii „REDESCOPERIM BIBLIOTECA”.

Am parcurs cele două săptămâni pentru a vedea câte am reușit să învățăm, am trecut în revistă provocările: Cei 7 piloni ai bibliotecii moderne, Ce reprezintă termenul biblioterapie, Prezentarea personalizată a unei cărți, Descoperă cărțile bibliotecii și oamenii cărților, Biblioteca – Hhh promotoare de tradiții și valori, Comunicarea prin carte, Cartea tipărită versus cartea electronică, Cultura informației.

Am redescoperit opera scriitorilor Ianoș Țurcanu, Ada Zaporojanu, Iulian Filip prin lectură teatralizată a poeziilor, prin dialog cu autorul, lucru în echipă, prin îndeplinirea sarcinilor, exercițiilor lexicale în baza scrierilor dumnealor, prin evaluare reciprocă.

Am aflat care este arealul semantic al cuvântului carte (scriitură, învățătură, carte poștală, scrisoare, ordin), evoluția suportului de scris de până la apariția tiparului, avantajele și dezavantajele carte electronică versus carte tipărită.

Am trăit o nouă experiență – cea de a oferi un interviu la radio împreună cu Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova.

Am înțeles ce înseamnă vacanță în siguranță, prin lecția unde au fost invitați Igor Pocrâș, șef sector și Adriana Rașcov, subofițer de sector. Am avut și O altfel de lecție cu cântec și dans,invitată fiind Oxana Mardari, interpreta de muzică populară, conducător artistic al ansamblului „Cununița”, de la Școala de Arte Valeriu Poleakov, și ne-am convins că biblioteca este promotoare de tradiții și valori.

Am însușit mai bine cum se face căutarea în OPAC, care sunt oportunitățile catalogului electronic importanța și avantajele oferite de Programul Koha.

Participanții au fost supuși la diverse probe, să creeze un eseu în baza imaginii, să surprindă simboluri din cărțile lecturate, să dramatizeze sau să teatralizeze cu ajutorul marionetelor o poezie. Produsele elaborate erau evaluate de întregul grup, folosind tehnica pălăriilor gânditoare, o evaluare obiectiv-distractivă. Ne-am verificat cunoștințele la lexicologie – ce numim sinonime, antonime, paronime, omonime, am lecturat și prezentat volume de carte. Nelipsite au fost pauzele dinamice, jocurile cognitive, testele distractive.

 CONCLUZIE: Azi, am celebrat succesele noastre, cele repurtate în turul II al acestui program estival. Am văzut că avem în palmares atâtea activități frumoase, unde cunoașterea se îmbină cu noutatea, varietatea și utilitatea. Am redescoperit opera scriitorilor Ianoș Țurcanu, Iulian Filip, Ada Zaporojanu, am analizat lexeme, am citit teatralizat, am dialogat cu autorii, apropiindu-ne, astfel, mai mult de scriitura dumnealor. Am lucrat în grupuri, am excelat în prezentarea cărților și, desigur în lectura teatralizată. Am deprins bunele maniere, corectitudinea exprimării și îmbogățirii vocabularului prin cuvinte noi, aforisme, proverbe, etc. Am învățat să socializăm, să ne evaluăm sub tehnica „pălării gânditoare”. Am înțeles ce înseamnă vacanță în siguranță și care este importanța oamenilor legii. Am văzut ce spectru semantic are cuvântul „carte”, cum facem căutarea în OPAC, care sunt oportunitățile catalogului electronic și a Programului Koha.

Și desigur, ne-am distrat prin dans și cântec și am confecționat cei mai nostimi hulubași de pace.

INDICATORI STATISTICI: 57 activități cu 1652 de participanți

Feedback TURUL II

Ana Caraus: Bravo 

Stratan David Victoria: Impresionată de intrevederea avută cu scriitorul Ianoș Țurcanu și de activitățile desfășurate astăzi.

Stratan David Victoria: Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă!

Stela Vrabie: Ne pare rau ca noi am lipsit la acest eveniment frumos si interesant. Dar de miine recuperam… 

Tatiana Botnaru: Foarte interesant!

Diana Leșan: Bravo! Sunt mândră de voi!!!!

Raisa Zaporojan: Felicitări !!! Sunteți minunați !!!

Ada Zaporojanu: Felicitări ! O manifestare utilă pentru toți !

Tatiana Botnaru: Multumim pentru organizarea acestor zile frumoase si interesante pentru copii!

Stratan David Victoria: Și interesant, și foarte, foarte util. MULȚUMIM!!!

Ana Caraus: Super! Mulțumim frumos!!!!

Cornelia Bujor: Mereu minunată! 

Tatiana Botnaru: Fiecare zi e un prilej de bucurie pentru copilasii care trec pragul acestei minunate biblioteci.

Raisa Zaporojan: Vă urmăresc cu mult drag. Bravo !!!

Stratan David Victoria: Exact acest cântec minunat îmi suna în gând atunci când fiica, ajunsă acasă, mi-a arătat porumbelul origami confecționat la bibliotecă. DE SUFLET!!!

Lilia Stegarescu: Mereu ingenioasă, mereu originală! Vă admir, dna Juc!

Liliana JUC, șef Filială

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s