Aureliu Busuioc – promotor al literaturii române autentice (26 octombrie – 90 de ani de la nașterea scriitorului (1928 – 2012))

„A comis o singură greşeală,
Iată-i consecinţele acum:
A murit de moarte naturală,
Răsfoindu-şi propriul volum…”

                                         Aureliu BUSUIOC

     Aureliu Busuioc (n. 26 octombrie 1928, Codreanca, județul interbelic Orhei, azi în raionul Orhei – d. 9 octombrie 2012) a fost un poet, prozator, dramaturg, eseist, jurnalist, publicist, redactor, director, romancier, scenarist, scriitor și traducător din Republica Moldova.

     Provine dintr-o famile de învățători. A urmat liceul „T. Boga” din Timișoara. A învățat și la Școala Militară de Ofițeri Activi de Transmisiuni din Sibiu, pe care a abandonat-o în timpul examenelor finale pentru a fi „repatriat”. Revine în Moldova în 1949. Studiază la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Publică epigrame, parodii, poezii umoristice în ziarul „Tinerimea Moldovei” și revista „Chipăruș”. Are un debut dublu – placheta pentru copii „La pădure” (1955) și volumul de versuri satirice „Prafuri amare” (1955). Editează ulterior plachetele: „Piatra de încercare” (1958), „Firicel de floare rară” (1961) și „Aventurile lui Nătăfleață” (1961), „Cizmele cocostîrcului” (1967), „Marele rățoi Max” (1968), ultimele destinate copiilor. În 1966 publică romanul „Singur în fața dragostei”, manifestându-se și ca romancier. A fost șef de sector la ziarul „Moldova socialistă”, redactor-șef adjunct la revista „Chipăruș”, redactor-șef la ziarul „Tinerimea Moldovei”, consultant literar, iar în 1977-1987 secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Traduce din literatura rusă și universală, din operle scriitorilor Alexandru Blok, Anton Cehov, Nicolai Gogol, Alexandr Pușkin,  Alexandr Griboedov, Maxim Gorki, Mihail Șolohov, Sándor Petőfi, O. Henry, Byron, … . [1]

     Cu acest frumos prilej, să trecem în revistă marele opere ale personalității Aureliu Busuioc:

602102 Busuioc, Aureliu. Singur în fața dragostei: Roman / Aureliu Busuioc. – Chişinău : Cartier, 2012. – 160 p.

     Eroul romanului memorabil Singur în fața dragostei, Radu Negrescu, este proiectat pe fundalul unui mediu sătesc dominat de ignoranța, lâncezeală socială, frazeologie goală, prostie, ipocrizie. Perspectivă observației acide, încercarea de a aborda problemele existențiale prin prisma ironiei sarcastice permit scriitorului să surprindă spectacolul vieții în toată complexitatea lui. Romanul a fost ecranizat la Moldova-Film (1966). [2]

18460476Busuioc, Aureliu. Lătrând la lună: Roman  / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : ARC, 1997. – 142 p.

     Lătrând la lună este un roman unic în literatura autohtonă, care are amprenta ironiei și a spiritului satiric. Romanul este scris din perspectiva unui câine, a șoricarului Enrique, patruped care știe să scrie, depănându-și în jurnal toate sentimentele și frustrările privitoare la tot ce i se întâmplă în jur. Romanul vine să pună niște probleme în fața cititorului, cea veșnică a intelectualului și a receptării lui în societate. Adică – incertitudinea intelectualului în viața socială și deprecierea lui de către ceilalți. [3]

si-a-fost-noapte_0Busuioc, Aureliu. Și a fost noapte…: Roman  / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Cartier, 2013. – 128 p.

     Romanul Şi a fost noapte…, este o tulburătoare poveste de dragoste dintre un ofiţer al armatei germane (de origine austriacă) şi o tânără bulgăroaică din orăşelul B[olgrad], totul pe fundalul ofensivei Armatei Sovietice din vara lui 1944. Și a fost noapteeste ultimul roman antum al lui Aureliu Busuioc. Ca și Hronicul găinarilorȘi a fost noapteeste un roman al recuperării din punct de vedere temporal pentru Aureliu Busuioc. [4] [5]

20552956Busuioc, Aureliu. În căutarea pierderii de timp: Jurnal cubanez ș.a / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : RAO – Prut Internaţional, 2011. – 244 p.

     „În căutarea pierderii de timp include Jurnalul cubanez (tipărit, în foi­leton, în România literară) şi o serie de eseuri, pamflete şi pastile. Oricât de bine se conjugă cu scrisul dintotdeauna al lui Busuioc, eseistica lui este (în sens editorial) o paletă inedită. Cărţile din genul literaturii de frontieră îmbogăţesc peisajul literar basarabean.” (Mircea V. Ciobanu) [6]

1-max-h720Busuioc, Aureliu. Hronicul Găinarilor: ivit lumii de către domnia mea Aureliu Busuioc, grămătic : Roman / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Prut Internaţional, 2006. – 196 p.

     „Romanul Hronicul Găinarilor este un roman-parodie a istoriei Basarabiei din ultimele două secole, naraţiune-parabolă a hibridizării unui popor, a căderii sale în derizoriu şi neant… Precum istoria de azi a Republicii Moldova reprezintă prelungirea în absurd şi tragic a Utopiei Basarabiei, cu întemeierile şi reîntemeierile ei de la 1812 şi 1940, Hronicul Găinarilor ne înfăţişează moartea comică a acestui proiect al unei istorii ingrate.” (Andrei Țurcanu) [7]

indexBusuioc, Aureliu. Pactizând cu diavolul: Roman / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Cartier, 2013. – 270 p.

     „Personajul principal al romanului, Mihai Olteanu, naratorul, îşi numeşte confesiunile însemnările unui martor. Biografia sa urmează, până la un punct, linia biografică a autorului. Ar fi însă o greşeală să punem între ei semnul identităţii. Din simplul motiv că eroul a fost modelat după un repertoriu tipologic în care figurează mai mulţi inşi trăitori în epocă. În literatură, aceste persoane se numesc arhetipuri.” (Eugen Lungu) [8]

18460493Busuioc, Aureliu. Spune-mi Gioni! sau Învăţăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său : roman în 3 părţi / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Prut Internaţional, 2003. – 238 p.

     „Romanul Spune-mi Gioni! sau învăţăturile Veteranului KGB Verdikurov către Nepotul Său este o radiografiere a realităţilor ante- şi postbelice, având în centru un fost securist care îşi povesteşte istoria vieţii sale, cu intenţia de a-l modela moral şi spiritual pe nepotul său.” (Acad. Mihai Cimpoi) [9]

1-max-720.jpgBusuioc, Aureliu. D’ ale vânătorii: întâmplări vânătorești și nu numai / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Prut Internaţional, 2005. – 189 p.

     „Literatura cinegetică pare a fi un gen intrat într-o glorioasă decadenţă. Potecile de pădure, pripoarele călcate doar de vânat şi vânător, ochiurile de baltă, etern foşnitorul stuf nu mai ademeneşte pe cei care obişnuiau să le cutreire, dar şi să le imortalizeze prin scris. E o poetică atinsă de declin. Vânătoarea s-a “profesionalizat”. Cei care mai urmează acest instinctatavic aleargă azi chiar după carne şi nu pentru desfătul ochiului. Uneori de o ironie incisivă, alteori de o tulburătoare tandreţe, naratorul îşi tratează personajele în funcţie de locul pe care acestea – cuvântătoare sau ba – tind să-l ocupe în ierarhia celor două regnuri.” (Eugen Lungu) [10]

20552960Busuioc, Aureliu. O Sumă de Cuvinte / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Prut Internaţional, 2008. – 78 p.   

     „O Sumă de Cuvinte este un volum pe care-l citeşti dintr-o răsuflare şi la care revii pentru a descoperi, de fiecare dată, noi şi noi adevăruri despre năravuri şi moravuri. Un volum postmodernist, de o ironie dezarmantă, fără grad de comparaţie (pentru că, aşa cum spun francezii, comparaţia nu este raţiune şi nu poate fi invocată drept argument), scris de un autor care poate fi considerat el însuşi o istorie a literaturii româneşti în Basarabia.

Este un volum realizat după celebra „O seamă de cuvinte” care prefaţează „Letopiseţul...” lui Ion Neculce. Ca şi la Neculce, în cartea lui Aureliu Busuioc găsim „O seamă de cuvinte” ce sunt auzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni şi în letopiseţe nu sunt scrise…”. [11]

sc0011Busuioc, Aureliu. Bătrânul Poet: [versuri] / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Prut, 2013. – 184 p.

M-aş vrea-ngropat

                 în fiece cântare,

Şi nu că m-ar tenta

                 aşa mormânt,

Ci ca să-ngân

               grăuntele ce moare

Şi se întoarce pâine

              pe pământ.

                                    (Aureliu Busuioc)

20552997Busuioc, Aureliu. Punct / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Ştiinţa, 2007. – 140 p.

     „Am hotărât să-mi intitulez astfel volumul de faţă după ce mi-am examinat îndelung, meticulos şi obiectiv resursele fizice şi intelectuale şi le-am găsit în declin. Iar în cazul acesta , mi-am zis, ce poate fi mai potrivit pe frotispiciul unei autoantologii cum este prezenta decât cuvântul care autentifică finalul unei fraze, al unei pasiuni, al unei existenţe la urma urmei ?

Ce vrea să mai însemne şi acest Punct ?

Ca gen literar – după aparenţe – s-ar cere la poetică, insist însă să fie trecut la memoralistică. Pentru  că fiecare vers, rimat sau nu, a fost, la vremea lui, parte dintr-o biografie veselă şi tristă, brutală şi docilă, ironică şi aiurită, dar mereu chinuită de aleanul unui zbor nicicând împlinit…” (Aureliu Busuioc) [12]

Surse:

  1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Aureliu_Busuioc
  2. https://www.timpul.md/articol/cartea-zilei-singur-in-faa-dragostei-de-aureliu-busuioc-63588.html
  3. http://radio.studentus.md/emisiuni/cartea-saptamanii/cartea-saptamanii-aureliu-busuioc-latrand-la-luna/
  4. https://www.europalibera.org/a/24572137.html
  5. http://beta.deschide.md/ro/news/cultura/23867/DESCHIDE-CARTEA–Aureliu-Busuioc-%C8%98i-a-fost-noapte%E2%80%A6.htm
  6. http://www.contrafort.md/categorii/literatur-i-autenticitate
  7. http://shop.cartier.md/item/hronicul-gainarilor,1461
  8. https://www.goodreads.com/book/show/8298110-pactiz-nd-cu-diavolul
  9. https://www.goodreads.com/book/show/18460493-spune-mi-gioni
  10. https://www.bestseller.md/d-ale-vanatorii-intamplari-vanatoresti-si-nu-numai-de-aureliu-busuioc.html
  11. https://www.bestseller.md/o-suma-de-cuvinte-de-aureliu-busuioc.html
  12. Busuioc, Aureliu. Punct / Aureliu Busuioc. –  Chişinău : Ştiinţa, 2007. – 140 p.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s