Revistă bibliografică „Nu, traficului de fiinţe umane!”

Traficul de fiinţe umane înseamnă recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea persoanelor prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau situaţii de vulnerabilitate sau prin oferirea sau acceptarea de plăţi sau foloase pentru obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane în scop de exploatare. Exploatarea va include, la nivel minim, exploatarea prostituţiei altora sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevare de organe.

Traficul de fiinţe umane reprezintă o problemă majoră pentru Europa. În fiecare an, un număr tot mai mare de persoane devin victime ale traficului de fiinţe umane. În mare parte, victimile sunt exploatate sexual (43 %) , dar multe din persoane sânt folosite şi ca muncitori neplătiţi cu condiţii grele de muncă (32 %). Organizaţia Mondială a Muncii (OMM) estimează numărul acestor persoane la 2.45 milioane, majoritatea fiind femei şi copii.

Informaţia mai detaliată referitor la această problemă puteţi găsi în cărţile recomandate:

DSCN0035Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor în Moldova = Торговля людьми и гендерное равенство в Молдове: Acte normative actualizate. -Ch. : Bons Offices SRL, 2008. – 312 p.

Volumul de faţă constituie o culegere a Actelor Normative actualizate, un instrument util în procesul de promovare a principiilor supremaţiei legii, protecţiei victimilor şi egalităţii între genuri pentru bărbaţii, femeile şi copiii din R. Moldova.

 

DSCN0031

Mihailov, Eduard. Ce spun 24 de femei traficate, Ch., 2001. -162 p.

Cartea prezintă o cercetare care are drept scop obţinerea informaţiilor despre traficul de femei cu un număr restrîns de subiecţi. Sînt incluse opiniile şi trairile victimelor traficate.

DSCN0032

Combatrea traficului de fiinţe umane / Mihaela Vidaicu, Igor Dolea; Elena Muraru. – Ch. : ” Nova Imprim” SRL, 2009. – 188 p.

Acest suport de curs este destinat familiarizării audienţilor INJ cu particularităţile traficului de fiinţe umane şi cu aspectele de drept penal şi de drept procesual penal importante pentru investigarea unor astfel de cazuri.

 

DSCN0028Centrul Internaţional ” La Strada”, Contracararea traficului de fiinţe umane. Suport informaţional. – Chişinău :2004.- 148 p.

Informaţia inclusă în acest suport este destul de variată şi are drept scop familiarizarea grupurilor profesionale cu reperele cele mai importante atît în ce priveşte problema la general, precum şi unele momente referitoare la acţiunile ce sunt înterprinse şi cele care mai sunt necesare pentru contractarea acestei infracţiuni.

DSCN0029Drepturile victimei traficului de fiinţe umane, Chişinău, 2006. – 39p.

Această lucrare explică drepturile victimei pe înţelesul tuturor, asigurînd datele de contact ale instituţiilor responsabile pentru asistenţa şi reintegrarea victemelor in societate. Se adresează persoanelor care au fost traficate şi care sunt în drept să beneficieze de o serie de servicii pentru a se reintegra în societate.

 

DSCN0033Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale: Recomandarea nr. R (2000) 11 adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei. – Ch. : Biroul de Inf. al Consiliului Europei în Moldova, 2001. – 60 p.

Recomandarea reaminteşte textele internaţionale de referinţă şi recomandă traficul ca fiind o violare a drepturilor omului. Fenomenul de trafic impune deci crearea unei strategii coordonate, aceasta trebuind să se realizeze având la bază o organizare a legislaţiilor pertinente.

 

Caruntu Natalia

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s