Servicii cu bune practici – calea succesului

„Bibliotecile sunt aici pentru a rămâne, deoarece acestea au un instinct de supraviețuire. Ele au creat o relație de dependență reciprocă cu comunitățile pe care le servesc, si cel mai important, ei știu cum să se adapteze la lumea în schimbare din jurul lor                                (Tomas Frey, director executiv, Institutul DaVinci)

 „Perfecțiunea nu constă în a face lucruri extraordinare, ci în a face lucruri obișnuite în mod extraordinar ” 

Și anul acesta, 2017,  și-au desfășurat cu succes activitatea serviciile, care s-au afirmat prin utilitate și rezistență în timp – Ora poveștilor, Ora de lectură, Micii europeni, Curioșii. La mare căutare a fost serviciul Teatru de păpuși „Bibliopicii”. Au fost inaugurate două servicii noi. Serviciul Meșterița este destinat preadolescenților și are scopul de a transmite abilități practice. Serviciul Biblioterapie este destinat adulților și obiectivul major este punerea în circuit a marilor opere, explorarea și proiectarea lor în experiența de viață, profesională și personală. Toate serviciile comportă un caracter instructiv, informativ și sunt bazate pe lectură, educație non-formală și transmit anumite abilități practice. Am trece în revistă 10 servicii, dintre care: 4 servicii educaționale „Să vorbim și să scriem correct românește!” (6 traininguri), „Micii europeni” (7 ședințe), „Oră de lectură” (24 ore), „Ora Poveștilor” (20 ore), serviciul informațional InfoHelp (15 ore), 3 servicii de cultură și recreere: Curioșii (7 ședințe), Teatru de păpuși „Bibliopicii” (9 Workshopuri), Biblioterapie (3 ateliere), 1 serviciu de incluziune digitală Învățăm să cream povești digitale (2 traininguri), 1 serviciu de transmitere a abilităților practice Meșterița (11). Impact: Pe parcursul anului si-au desfășurat activitatea 10 servicii, dintre care 2 servicii noi (14 ore / 123 part.), 4 servicii educaționale, 3 servicii de cultură și recreere, 1 serviciu informațional, 1 serviciu în domeniul tehnologiilor informaționale, 1 serviciu de transmitere a abilităților practice; atestăm 88 ore de instruire nonformală cu 1853 participanți, 2 traininguri It, cu 42 ore de instruire / 25 participanți, 58 ore de instruire serviciul informațional cu 800 de participanți.

Serviciul „SĂ VORBIM ŞI SĂ SCREIM CORECT ROMÂNEŞTE!” (6 traininguri)   Să vorbim și să scriem corect românește  Scopul serviciului: formarea competenţelor de scriere şi rostire corectă, dezvoltarea competenţelor de utilizare a publicaţiilor de referinţă. Tipul / domeniul serviciului: educaţie. Grupul de vârstă: 9-10 ani, clasa a III-ea „C”, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Prim. Forma activităţii: training. Periodicitate: a doua miercure a lunii, ora 11.00. Conducător: Liliana Juc, şef filială. Serviciul a fost prestat elevilor clasei a III-ea „C”, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, la solicitarea învățătoarei Liuba Paiu, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Prim. Instruirile oferite pe parcursul a 6 sesiuni cu durata de 45 de minute au constat în: depistarea unor greşeli din comunicarea uzuală, mijloacele de ameleorare a expresiei orale şi scrise, tipurile de dicţionare la care recurgem. Tematicile trainingurilor au fost următoarele: 1) Modalităţile de evitare a cacofoniilor; 2) Greşeli în scrierea unor adverbe şi a unor sintagme omofone; 3) Cupluri paronimice; 4) Expresiile frazeologice; 5) Erori în folosirea cratimei (a liniuţei de despărţire). Elevii au însușit materia predată prin diverse tehnici de lucru (diagrama Venn, explozie stelară), exerciții practice, jocuri cognitiv-distractive. A fost un curs util, livrat cu succes.Impact: 6 traininguri cu 213 participanți, 5 postări – 1089 vizualizări.Feedbak Liuba Paiu Au fost ore deosebite! Multumim dnei Juc, intotdeauna va asteptam! · Mesaj · 28 martie 2017

 Serviciul TEATRUL DE PĂPUȘI „BIBLIOPICII” (9 Workshopuri) Bibliopiciihttps://www.youtube.com/watch?v=A-YWLQCqYqA   Anul inițierii: 2016. Scopul serviciului: formarea abilităţilor de a mânui o păpuşă. Tipul / domeniul serviciului: cultură şi recreere. Grupul de vârstă:  6 -12 ani. Forma activităţii: training. Periodicitate: prima şi ultima zi de joi a lunii, ora 14:00. Conducător: Liliana Juc, şef filială. Asistent: Violeta Lisnic, șef oficiu copii. Descrierea succintă a serviciului: În cadrul acestui serviciu, a fost transmisă tehnica mânuirii unei păpuşi de mână / deget, cultivarea dicției, ţinutei scenice, dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei. S-au înregistrat 9 workshopuri: Exerciții de plsticitatea mâinilor (5), Exerciții de dicție (4). Pe lângă cele enunțate, participantii la acest serviciu au fost atrenați și în spectacole, participând la diverse evenimente: Comemorarea Poetului Mihai Eminescu la Brigada Ștefan Cel Mare și Sfânt, În musaferie la Biblioteca Codru, Zilele Bibliotecii „Nicolae Titulescu” 30 de ani, Lansarea cărții Chișinăul în teatru de Larisa Ungureanu. Concluzie. În cadrul acestui serviciu avem:Ser. Teatrul de păpuși BIBLIOPICIIo colecție frumoasă de păpuși; 2 cortine, una pentru Spațiu Copii, cealaltă – Spațiu Științe și Cunoștiințe (Un plan de advocacy realizat) https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/09/18/cortine-la-biblioteca-targoviste-un-plan-de-advocacy-realizat/; workshopuri frumoase și utile; https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/04/04/workshop-in-cadrul-serviciului-teatrul-de-papusi-bibliopicii/; participanții au avut turnee –  Biblioteca „Codru”, „Nicolae Titulescu”, Brigada de Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, Jurnal TV; lansarea cărții Chișinăul în teatru de Larisa Ungureanu; https://drive.google.com/file/d/1dKlwoXeg3NND20pDAkMX-F5CYbYjlFO6/view; este un serviciu cu priză la public, căutat de copii și părinți https://www.youtube.com/watch?v=YHZId6Czt8g; https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/10/22/din-activitatea-teatrului-de-papusi-bibliopicii/ Impact: 9 traininguricu 142 participanți, 9 postări /1447 vizualizări

Serviciul „MICII EUROPENI” (7 ședințe)Ser. MICII EUROPENIhttp://jurnaltv.md/ro/news/2017/7/14/jurnalul-copiilor-10293077/; https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/07/23/serviciul-micii-europeni-o-mica-retrospectiva/ Anul iniţierii: 2010. Scopul serviciului: familiarizarea cu noţiunea de Uniunea Europeană, motivarea lecturii şi promovarea valorilor europene. Tipul / domeniul serviciului: educaţie. Grupul de vârstă: 7-10 ani. Forma activităţii: club pe interese. Periodicitate: în fiece zi de miercuri a lunii iunie şi iulie, ora 11.00. Conducător: Liliana Juc, şef filială. Descrierea succintă a serviciului: Serviciul „Micii europeni” are ca scop familiarizarea cu noţiunea de Uniunea Europeană, motivarea lecturii şi promovarea valorilor europene, este prestat beneficiarilor pe parcursul a 7 sesiuni cu durata de 45-60 de minute. Ședințele constau în cunoaşterea identităţii fiecărui stat dintre cele 28 state membre și a Uniunii Europene în ansamblu. https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/07/23/serviciul-micii-europeni-2017-un-serviciu-valoros/ Serviciul Micii europeni a înregistrat 7 ședințe. Prin ele, participanții au descoperit savoarea copilăriei în Statele baltice: Estonia, Letonia, Lituania; Statele scandinave: Suedia, Finlanda, Danemarca; State vest-europene: Germania, Belgia, Olanda și  Luxemburg; Statele central-europene: Ungaria, Slovacia; Statele sud-est europene: România, Bulgaria. De asemenea, au însușit curiozități despre unele simbolurile, precum Turnul Eiffel, Arcul de Triumf din Paris. Interesante au fost trainingurile, și prin faptul, că au fost livrate copiilor de către Alex Jangă (14 ani) și Andreea Jangă (13 ani), participanți de la primele ședințe ale Clubului Micii europeni, care anul acesta s-au produs în rol de formatori. Cu acest serviciu am participat la Evenimentul BiblioTalks: Experiența serviciilor în format Ignite, ediția I. https://www.youtube.com/watch?v=g_dYKEULbpo&t=1s; https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/10/18/micii-formatori-au-participat-la-evenimentul-bibliotalks-experienta-serviciilor-in-format-ignite/ Impact: 6 traininguri / 125 participanți, 1 concurs de erudiție / 24 participanți, total 7 ședințe / 149 participanți, 12 postări / 4577 vizualizări.

Serviciul „CURIOŞII” (7 ședințeSer. CURIOȘIIAnul iniţierii: 2010. Scopul serviciului: stimularea interesului pentru lectură, valorificarea publicaţiilor de referinţă, extinderea orizontului de cunoaştere. Tipul / domeniul serviciului: cultură şi recreere. Grup-ţintă: 11-13 ani Forma activităţii: training. Periodicitate: în fiece zi de joi a lunii iunie şi iulie, ora 11.00. Conducător: Liliana Juc, şef filială. Descrierea succintă a serviciului: Serviciul „Curioşii” este  prestat beneficiarilor pe parcursul a 7 şedinţe cu durata de 45 de minute. Instruirile constau în motivarea copiilor să frecveteze cu regularitate biblioteca în perioada estivală, sporeşte apetenţa pentru lectură, valorifică ediţiile de referinţă, extinde orizontul de cunoaştere. „Curioşii” urmăresc cele mai uluitoare comparaţii: cei  mai înalţi, cei mai lungi, cei mai mari, cei mai rapizi din lume; descoperă fapte, recorduri, comparaţii. Al optulea an, în ziua de joi, își desfășoară activitatea Servicul Curioșii. Subiectul cursului de anul acesta – Comunicarea de la origini până în prezent, o nouă abordare în cadrul serviciului. Trainingurile, la nr. 7, au fost următoarele: 1) Modalități de comunicare: gesturile, vorbirea, imaginea, scrisul, cifrele; 2) Modalități de transmitere a informației; 3) Drumul cărții; 4) Comunicare prin carte; 5) Ce se poate face cu o carte? Și la acest serviciu, au fost implicați ca formatori Alex și Andreea Jangă. https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/08/06/rucsacul-de-vacanta-2017-3/Impact: 6 traininguri / 107 participanți, 1 concurs de erudiție / 20 participanți, total 7 ședințe / 127 participanți, 8 postări cu 2164 vizualizări.

 ServiciulÎNVĂȚĂM SĂ CREĂM POVEȘTI DIGITALEÎnvățăm să creăm povești digitale(2 traininguri / 4 sesiuni) https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/09/18/povestea-digitala-un-instrument-eficient-de-promovare-abibliotecii/  Anul iniţierii: 2015. Scopul serviciului: înşuirea tehnicii de realizare a unei poveşti digitale. Tipul / domeniul serviciului: incluziune digitală. Grupul de vârstă: tineri, adulți. Forma activităţii: training. Periodicitate: de două ori pe lună. Conducător: Liliana Juc, şef filială. Descrierea succintă a serviciului: Serviciul este prestart pe parcursul a patru sesiuni cu durata de  60 de minute. Instruirile constau în asimilarea criteriilor de realizare a unei Poveşti Digitale: familiarizarea cu programul de creare şi editare video – Windows Live Movie Maker; familiarizarea cu programul de înregistrări audio – Audacity; sudarea celor două programe şi editarea poveştii digitale. Trainingurile au fost livrate profesorilor Liceului Dante Alighieri Prim. Ele au constat în următoarele sesiuni: Iniţiere în Povestea Digitală. Ce este o poveste digitală? Programul de creare şi editare video Windows Live Movie Maker, Programul de înregistrări audio Audacity. Pregătirea materialelor pentru o povestire digitală (imagini/ foto editate, melodie convertită, voce înregistrată). Sesiunea trei și patru: Însuşirea tehnicii de realizare a Poveştii Digitale. Sudarea elementelor adunate şi editarea poveştii digitale; partajarea poveştii pe reţele de socializare şi primirea de feedback. Pe lângă acest curs livrat în februarie corpului didactic, am oferit și consultații în mod individual:  Chișinăul în teatru (text și foto: Larisa Ungureanu) https://www.youtube.com/watch?v=9_lyYtmNJOw&t=95s; Să învățăm de la ei să ne bucurăm de viață (autor: Veronica Dumnean) https://www.youtube.com/watch?v=S0m2O1JwKYE  Impact: 2 traininguri, 42 ore de instruire / 25 pers., 2 postări – 1049 vizualizări.

ServiciulORA DE LECTURĂ”  (24 ore de lectură). Serviciul ORA de LECTURĂAnul iniţierii: 2014. Scopul serviciului: formarea deprinderilor de lectură. Tipul / domeniul serviciului: educație. Grupul de vârstă:  7-14 ani. Forma activităţii: training. Conducător: Liliana Juc, șef filială. Asistent: Violeta Lisnic, şef oficiu copii. Descrierea succintă a serviciului: Serviciul este destinat colectivităților din instituțiile preșcolare și școlare. Scopul acestui serviciu este formarea deprinderilor de lectură, obiectivele lui sunt motivarea lecturii și cultivarea dragostei față de literatura artistică. Periodicitatea acestu serviciu oscilează în funcție de datele calendaristice și aniversările culturale. Pe parcursul anului au fost următoarele ore de lectură: Dansul florilor de Ianoș Țurcanu, Întoarcerea lui Arpagic de Ana Blandiana, Polul Nord de Marin Sorescu. În cadrul Programului estival Rucsacul de vacanță, lunea, am lecturat în voce frumoase texte literare văratice:  Unde fugim de-a acasă de Marin Sorescu,  În cămașă de cireașă de A. Silvestru, Dansul Florilor de Ianoș Țurcanu, Plecarea la țară, Cum se împart bunicii de P. Cărare, Cireșele din vârf de Iu. Filip, Mărul de Margareta Spânu-Cemortan, Toporul cu coadă de păun de Grigore Vieru, Ceasul de Gr. Vieru, Vine ploaia de George Coșbuc, Biografia verii de A. Blandiana (7 ore / 150 participanți). La Ora de lectură sunt exploarate diverse tehnici de lectură: lectură model, lectura în tandem, lectura joc, lectura în ștafetă. Ora de lectură este un serviciu cu impact, care coexistă alături de serviciile bazate pe tehnologii informaționale. Impact:  24 ore / 464 part., 19 postări / 7560 vizualizări.

ServiciulORA POVEȘTILOR” (20 ore) Ser. Ora PoveștilorAnul iniţierii: 2014. Scopul serviciului: cultivarea dragostei față de lectură. Tipul / domeniul serviciului: educație. Grupul de vârstă:  7-14 ani. Forma activităţii: training. Periodicitate: prima şi ultima zi de marți a lunii, ora 11:00. Conducător: Liliana Juc, șef filială. Asistent: Violeta Lisnic, şef oficiu copii. Descrierea succintă a serviciului: Serviciul este destinat colectivităților din instituțiile preșcolare și școlare. Scopul acestui serviciu este stimularea gustului pentru carte și lectură. Obiectivele – cultivarea dragostei față de lectură, valorificarea folclorului românesc și literaturii pentru copii prin intermediul păpușilor de teatru, prin tehnica de lucru – joc de rol. Pe parcursul anului, au fost teatralizate poveștile: Băiatul cu ghiveciul fără flori (pov. coreeană), Leul și șoarecele (pov. pop.), Gerul și gerulețul (pov. lituaniană), etc. În cadrul Programului estival, Serviciul Ora poveștilor a încântat publicul spectator cu minunate povești teatralizate Legenda macului (poveste populară românescă), Băiatul cel isteț (pov. izraeliană), Elefantul și furnicile (poveste vietnameză), poverști cu tâlc – Copacul și dovleacul, Țăranul și ursul, Olarul și zugravul și parabolele Lingușirea și minciuna de George Coșbuc, Cireșele de Alfred de Musset, Templul Bunătății de A. Silvestru, Vameșii lui Dumnezeu de A. Silvestru. (11 ore / 283 participanți). Serviciul Ora poveștilor teatralizate are impact asupra publicului. Copii sunt incitați la lectură, motivați să descopere volumele, de unde le-au fost propuse poveștile. Prin intermediului păpușilor este mai simplu să transmiți un mesaj, să facilizezi sesizarea gândului cardinal dintr-un text literar-artistic.   http://www.jurnaltv.md/ro/news/2017/7/19/altfel-de-pove-ti-la-biblioteca10293829/#15  Impact: 20 ore de poveste / 610 participanți, 11 postări / 12770 vizualizări.

Serviciul Nou! „MEȘTERIȚA”. Ser. MEȘTERIȚAScopul serviciului: dezvoltarea abilităților practice. Tipul / domeniul serviciului: cultură şi recreere. Grupul vârstă: 11-14 ani. Forma activității: atelier. Periodicitate: prima și ultima zi de joi a lunii, ora 14:00. Conducător: Lisnic Violeta, șef oficiu copii. Descrierea succintă a serviciului: dezvoltarea abilităților practice, insușirea tehnicilor de lucru cu diverse materiale. Atelierele au avut următoarele tematici: Confecțioăm din semințe de dovleac, Confecționăm huse pentru cărți, Dantela Toamnei, Confecționăm semne de carte, Desenăm știința, Confecționăm jucării pentru brad, Confecționăm cizmulițe pentru Moș Nicolae. Prin acest serviciu am atras noi utilizatori, cititori dornici de a cunoaște, a crea și a-și descoperi pasiunile.  Impact: 11 ateliere cu 88 participanți, 11 postări cu 2119 vizualizări.

Serviciul Nou! „BIBLIOTERAPIE”  (3 ateliere). Ser. BIBLIOTERAPIEAnul iniţierii: 2017. https://www.youtube.com/watch?v=q5qV-zCugfY. Scopul serviciului: Schimb de cunoștințe socio-culturale, geo-istorice, interculturale, interdisciplinare și transdisciplinare pentru promovarea literaturii în toată diversitatea ei. Tipul / domeniul serviciului: cultură și recreere. Grupul de vârstă:  adulți. Descrierea succintă a serviciului: Punerea în circuit a marilor opere, explorarea și proiectarea lor în experiența de viață profesională și personală. Forma activităţii: ateliere literare, discuții/dezbateri. Periodicitate: ultima vinere a lunii. Conducător: Liliana Juc, şef filială.  (https://m.facebook.com/story.php&#8230)  Pe data de 27 octombrie, 2017, ora 16:30, am inițiat un nou serviciu „Biblioterapie”. Pentru prima ședința, am organizat o cuconadă, unde au fost invitate bibliofilele: Carolina Dodu-Savca, dr., conf. univ., Alianța franceză, Victoria Fonari, dr. conf. univ. USM, Angela Cutișevschi, casnică, Ludmila Rubanovici, dr., profesor de bioetică, Universitatea de Medicină „N. Testimițeanu”, Carolina Juc, masterandă USM, Elena Cebotari, CNEPB, Selena Taragan-Badea, Departamentul Studii și Cercetări, Larisa Ungureanu, dr., critic de teatru și film. Am făcut o trecere compendiară în revistă (prin aplicația PowToon), a bibliotecii moderne (spațiu al cunoașterii, spațiu al informatizării, un conector cu comunitatea sa) cu cele 7 componente ale ei (Spațiul și mobilierul, Colecțiile, Tehnologiile informaționale, Utilizatorii, Servicii moderne de bibliotecă, Parteneriate, Bibliotecarul) și politica serviciilor de bibliotecă. A fost definită noțiunea de „biblioterapie” (prin prezi.com). Conceptul de „eco lectură” a fost adus de către Carolina Dodu-Savca, dr., conf. univ., specialist în literatura universală, autoarea unei monografii și a unor lucrări metodico-didactice. Ea a vorbit despre o lectură asumată, de calitate, cu multă responsabilitate, selectivă,  optarea pentru cărți bune. În acest  context, a fost prezentată cartea O mie nouă sute optzeci și patru de George Orwell în 1948 de către Carolina Juc. A urmat o discuție de amploare pe marginea romanului propus, unde s-au implicat toate participantele mai mult sau mai puțin. După o discuție interesantă, pe diverse paliere, „cucoanele” au fost invitate la momentul creației, unde fiecare și-a creat un suport pentru cănuța de ceai. A fost un sfârșit de săptămână frumos! https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/10/31/biblioterapie-un-nou-serviciu-al-bibliotecii-targoviste/ ; https://filialatargoviste.wordpress.com/2017/11/28/biblioterapie-eco-lectura-ora-25-de-virgil  gheorghiu/; https://www.facebook.com/filiala.targoviste/posts/2025626241056422Impact: 3 ateliere /  35 participanți, 4 postări / 1693 vizualizări

Serviciul „INFOHELP” Serviciul INFOHELPScopul serviciului : Formarea deprinderilor de căutare, selectare, utilizare şi evaluare a surselor de informare şi documentare.  Tipul / domeniul serviciului: Informaţionale. Beneficiari: utilizatorii bibliotecii. Descrierea succintă a serviciului: Serviciul „Info Help” furnizează unui bagaj de cunoştinţe necesar pentru orientărea în resursele informaţionale moderne, găsirii şi utilizării corecte a informaţiei. Pentru formarea cunoştinţelor şi deprinderilor de orientare în fluxul în informaţional Serviciul „InfoHelp” a oferit utilizatorilor bibliotecii două cicluri de lecţii: Primul ciclu de lecții destinat cititorului adult: Formarea abilităţilor de orientare în spaţiul informaţional. Al doilea ciclu de lecții destinat cititorului copil : Orientarea în spaţiul bibliotecii. Pe parcursul anului, la biblioteca Târgoviște s-au desfășurat lecții informaționale  (Cele mai frumoase și cunoscute biblioteci ale lumii și cei mai cunoscuți bibliotecari. Aforisme despre carte, bibliotecă. (2), De la cărțile de lut până la cărțile E-book (3), 1, 2, 3, 4 …9 – vom găsi o carte nouă! Site-ul BM B. P. Hasdeu informații utile: Cum găsim informații despre capitală pe Blogul Chișinău – orașul meu (3), Cele mai frumoase poezii de toamnă), lecții bibliografice (Călătorie în Regatul Cărții (2), Aceste cărți cunosc totul: Edițiile de referință ( enciclopedii, dicționare, ghiduri) (2)), lecții de instruire OPAC (Căutarea informației în Internet și în catalogul electronic; Căutarea informației în baze de date (2); 1,2,3,5 …9 – vom găsi o carte nouă! (2); Căutarea informației în Internet. Cărți electronice; Cum creăm o listă de cărți și articole în OPAC pentru teză de an, licență etc.), reviste bibliografice (Cărți noi la biblioteca Târgoviște (4); Mihai Eminescu – luceafărul poeziei românești; Grigore Vieru – poetul nemuririi noastre; Volume cu poezii, povestiri și cântece scrise de Nina Slutu-Soroceanu; Poeziile lui Grigore Vieru; Dragobetele – sărbătoarea dragostei la români; B. P. Hasdeu – una dintre cele mai importante personalități românești, Ion Creangă – sfătosul bunic din Humulești; Săptămâna limbii franceze și a francofoniei; Primăvara cu miros de vers și poezie; Cele mai citite cărți; Culturile lumii; Cărți de vacanță; Cărți noi pentru tine, Patria mea este limba română (Nichita Stănescu).

Prin oferirea excursiilor pietonale, intinearul I – Centrul istoric al Chișinăului, de către Liliana Juc, bibliotecarul-ghid, am participat la desfășurarea serviciului „BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel” (proiect inițiat în octombrie 2016 de BM „B. P. Hasdeu”, finanțat prin programul de granturi pentru democrație, oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii şi susținut de Ambasada SUA în Republica Moldova).15492314_1836674666618248_9057149412524340551_n

Servicii cu bune practici – calea succesului. Vom pleda și anul acesta pentru serviciile cu bune practici, care s-au afirmat prin utilitate și rezistență în timp – Micii europeni, Ora poveștilor, Ora de lectură. De asemenea, vom menține serviciul care este la mare căutare – Teatru de păpuși „Bibliopicii” și un alt serviciu mai recent, dar cu mare priză la public – Meșterița. Acestea fiind bazate pe informare, lectură, educație non-formală. Ne propunem să continăm serviciul Biblioterapie, nou prin concept, forme de desfășurare, axat pe lectura eco, activități de informare și loisir. Vom consolida serviciul cu incluziune digitală Învățăm să creăm povești digitale. Noutatea vor aduce-o cele două servicii noi, bazate pe tehnologii Tablețel și Jocuri pe consolă.

Liliana JUC

 

Un gând despre „Servicii cu bune practici – calea succesului

  1. Lidia Kulikovski:
    Excelentă retrospectivă a serviciilor, Liliana! Ar trebuii să te urmeze colegii din alte filiale și să facă și ei o așa sinteză a serviciilor. Numai că la noi, la BM, e o neînțelegere la categorisirea serviciilor. Serviciile au doemniii, tematici dar toate, absolut toate sunt educaționale. Meșterița, IT, Povești digitale, Teatru, sau cele practice, cum le numești, sunt educaționale. Prin ele utilizatorii învăță ceva, din fiecare serviciu ei obțin abilități, competențe, învață și practic, făcând ceva! Știindu-te cât de bun formator ești știu că utilizezi cele mai interesante metode nonformale la orice serviciu … Aici le-ai clasificat după ODD, acestea-s domenii… Felicitări! P.S. Am scris acest comentariu pe blogul vostru dar m-a înțtiințat WordPress-ul „că acest comentariu nu poate fi publicat”

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s